Logo ExpertEnglish - skuteczne szkolenia językowe

Kursy dla Dzieci szkolnych

Kursy dla dzieci szkolnych kładą największy nacisk na to, by opanowane przez dzieci słownictwo i struktury językowe były przez nie używane aktywnie i osadzane we właściwym kontekście.

Materiał wprowadzam komunikacyjnie, dzięki czemu dzieci mają poczucie celu i są w stanie przenieść opanowany materiał do pamięci długoterminowej.

Rozwijam umiejętność słuchania, czytania i pisania, znajomość zasad gramatyki i słownictwa, a przede wszystkim umiejętność komunikacji.

Pracuję z nowoczesnymi technologiami, wspieram się autentycznymi materiałami wideo oraz tekstami do czytania bądź słuchania, a także przyjazną aplikacją internetową, której używanie jest możliwe na dowolnej platormie.

Nie zapominam również o aktywizowaniu moich słuchaczy odpowiednio dobranymi grami językowymi, dzięki czemu nasze zajęcia są dynamiczne i tak przez nich lubiane.

W zależności od oczekiwań grupy, wspieram również dzieci pod kątem bieżących potrzeb wynikających z lekcji angielskiego w szkole.

Ścieżka egzaminacyjna Cambridge

Teddy Eddie

Z myślą o uczniach wczesnoszkolnych w ExpertEnglish wprowadziłam metodę Teddy Eddie – licencjonowaną metodę nauczania języka angielskiego dla dzieci w wieku 2 – 7 lat.

Zajęcia są pełne prawdziwego, komunikacyjnego użycia języka, który uaktywniany jest poprzez to, co dzieci lubią najbardziej.

Savvy Ed

Savvy Ed jest ambitny. Dzieci w wieku 7-10 lat opanowują ogrom materiału.

Równocześnie Savvy Ed jest bardzo przyjazny dla uczniów, nasz sukces polega na tym, że dzieci zupełnie nie zdają sobie sprawy z tego jak wiele się uczą. To dlatego, że bazujemy na ich wiedzy i doświadczeniu językowym nabytym w poprzednich latach.

Edward's League

Metoda została stworzona dla uczniów szkół językowych lub szkół podstawowych w wieku 11–14 lat (klasy 5–7) kontynuujących naukę języka angielskiego po ambitnych kursach przedszkolnych i wczesnoszkolnych zawierających materiał na poziomach A1–A2 (np. Teddy Eddie, Savvy Ed).